Medailonek:

Petr Hroch – psycholog a konzultant Střediska sociální prevence Olomouc a Poradny pro rodinu Olomouc.  

Pracuje bezmála třicet let v Poradně pro rodinu v Olomouci, problematice poruch příjmu potravy a nezdravého vztahu k jídlu se věnoval již koncem 90. let. Jako rodinný a "gestalt" orientovaný psycholog vnímá problémy dětí či rodin v propojeném širším systémovém kontextu. To mu alespoň občas umožňuje motivovat klienty, kteří propadají bezmoci, k nalezení odvahy k pohnutí alespoň menším kamínkem v bezbřehém závalu problémů. Protože pokud se v systému rodiny podaří uzdravit třebas jen nějaká prkotina, přenese se to na celý systém rodiny. Bohu žel, naopak to platí taky. Takže, proč nezačít uzdravení rodiny a dětí třebas od změny vztahu k jídlu? 


Název:

Jak jsme urazili jídlo aneb Láska prostě prochází žaludkem a ne, že ne! 


Anotace:  

Příspěvek rodinného psychologa nabídne jiný pohled na jídlo, než jsme dnes zvyklí. Pokusí se posluchače motivovat k tomu, aby na jídlo nenahlíželi jen jako na potravinu. Nabídne úžasný příběh jídla, které je od úsvitů lidstva i od narození každého jednotlivce jedním z pilířů nejen přežití, ale kvality života celých rodin a rodů. Uslyšíme, jak je zdravý a komplexní přístup k jídlu nezbytným předpokladem pro zdravý přístup k výchově, jak se podílí na stresové odolnosti nebo jak souvisí s láskou k druhým k sobě. A uslyšíme též o tom, že v mnohém z toho se nám podařilo to jídlo tak trochu, či dost, urazit. A za trest neseme, zejména naše děti nesou, velmi nepříjemné dopady nezdravého vztahu k jídlu. 

Medailonek:

Absolvent LF UP Olomouc (2000) a postgraduálního studia na Ústavu preventivního lékařství LF UP v Olomouci (2008). Získal atestaci z pediatrie (2002) a tělovýchovného lékařství (2005). 2011 ukončil studium MBA na Prague International Business School, VŠE Praha. V roce 2015 se habilitoval v oboru „Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství na Fakultě Vojenského zdravotnictví, Universita Obrany. V letech 2000–2002 působil na dětském oddělení NsP Bohumín. Od roku 2002-2015 Klinika tělovýchovného lékařství FN Olomouc, od roku 2005 na pozici primáře. Nyní je ředitelem nestátního zdravotnického zařízení ReFit Clinic a přednostou Kliniky Rehabilitace a Tělovýchovného lékařství fakultní Nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské Univerzity. Externím spolupracovníkem (auditor, konzultant a lektor) SAK je od roku 2011. Spec. způsobilost: pediatrie, praktické lékařství pro děti a dorost, tělovýchovné lékařství. Je autorem řady domácích i zahraničních odborných publikací a několika monografií. V současnosti vyučuje na LF UP v Olomouci, LF Ostravské univerzity. 


Název:

Pohybová aktivita v prevenci a terapii dětské obezity 


Anotace:

Pohybová aktivita je nedílnou součástí nejen terapie, ale především prevence rozvoje dětské obezity. Aktuálně se nacházíme v pandemii dětské obezity, kdy dramaticky přibývá nejen dětí s obezitou, ale bohužel také dětí s extrémní obezitou spojenou s celou řadou zdravotních komplikací. S ohledem na velmi komplikovanou spolupráci při implementaci dietních opatření, by právě pohybová aktivita, jako nedílná součást zdravého životního stylu dítěte, měla hrát důležitou roli v prevenci a terapii dětské obezity. Je však zapotřebí respektovat specifika dětského věku, psychomotorického vývoje a rizik spojených s obezitou. 

Medailonek:

Klinický psycholog, psychoterapeut se zaměřením na psychoanalytickou psychoterapii. Zkušenosti získal v rámci psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích, ambulantní zdravotnické i soukromé praxe. Aktuálně pracuje zejména s dospívajícími a dětmi a jejich rodinami v rámci ordinace klinické psychologie v Praze 8. Od roku 2022 je školitelem v oboru klinická psychologie a dál se vzdělává v oboru dětská klinická psychologie. 

 

Název:

Jak může dospívající vnímat svět? 

 

Anotace: 

Dospívající mají jinou minulost (lepší životní úroveň, nižší míru frustrace a řádu), zvláštní současnost (válka, Covid19, svět sociálních médií) a nejistou budoucnost (volba povolání, klimatická krize). Ve vzduchu se vznáší pocity nepochopení a náročné hledání identity.  

Medailonek:

Simona Babčáková je známá nejen jako populární herečka, komička, improvizátorka a moderátorka, ale také lektorka umění vědomé komunikace. Přednáší také o syndromu vyhoření, jak procházet změnami, o duševním zdraví a psychohygieně. 


Název:

Duševní zdraví a psychohygiena 


Anotace: 

Žijeme pod neustále se zvyšujícím tlakem, a to má na naši psychiku velké dopady. Psychicky nám kolabuje celá jedna generace. S čím to souvisí? Co s tím můžeme dělat? Co to vlastně je naše duševní zdraví? Jak o ně pečovat? Dozvíte se na přednášce Simony Babčákové. 

Medailonek:

MUDr. Martin Pozdílek je dětský psychiatr s víceletou zkušeností z lůžkové péče Dětské psychiatrické kliniky FN Motol a Dětského oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice. Od 2023 ambulantně pracující v Národním ústavu duševního zdraví a v ambulanci Esmedicum na Praze 3. 

 

Název:

Úskalí současné výchovy z pohledu dětského psychiatra 

 

Anotace:

"Co současná doba dětem umožňuje a co komplikuje aneb Kde končí svoboda a začíná zmatek". 

Medailonek:

Josef Toman je specialista na bezpečnost a řešení krizových situací, má rozsáhlé vědomosti o preventivních opatřeních a strategiích v oblasti bezpečnosti. 

Hynek Čermák díky své kariéře herce a osobního strážce přináší praktické zkušenosti a vhled do problematiky násilí a konfliktů. 


Název:

Men’s Factor – Anatomie přežití 


Anotace:

Kolektivní vědomí – reakce okolí na násilí. "Prevence začíná již v raném věku a má trvalý vliv na budoucí chování a mezilidské vztahy“. 

Medailonek:

Michaela Slussareff se věnuje výzkumu vlivu digitálních technologií na vývoj a zdraví dětí. O těchto tématech přednáší na Univerzitě Karlově, Ústavu informačních studií a knihovnictví, oboru Studia nových médií. V roce 2022 napsala knihu pro rodiče Hry, sítě, porno. Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty. Před lety založila iniciativu Digitální zdraví dětí (digitalnizdravideti.cz), která je určena rodičům, pedagogům, ale i pediatrům a nabízí jim odpovědi na otázky, jaká nebezpečí, ale i příležitosti digitální technologie dětem přináší a jakým způsobem okolo nich nastavit zdravá pravidla a hranice. 


Název:

Digitální džungle 


Anotace:

Digitální technologie jsou stejně tak dobří sluhové jako strašní páni. Obzvlášť to platí v nezkušených rukou dětí. Ať už kvůli nevhodnému a traumatizujícímu obsahu, pro vyvíjející se mozek nadměrné stimulaci nebo možným závislostem na online hrách a sociálních sítích. Jaká je současná situace u dětí a dospívajících? Opravdu přibývají počty dětí s problémovým chováním? Během přednášky bude prostor také pro otázky a zamyšlení nad tím, jak v dětech budovat zdravý přístup k technologiím. 

Medailonek:

PharmDr. Margit Slimáková, dietoložka, bloggerka a propagátorka zdravotní prevence. Autorka bestsellerů „Velmi osobní kniha o zdraví“ a „Osobní receptář pro zdraví a pohodu“ a výživového doporučení Zdravý talíř. Zakladatelka 1. českého think tanku Globopol věnujícího se tématům zdravotní prevence a výživy. 

Pravidelně publikuje a přednáší, propaguje zdravou výživu pro školy a nemocnice. Má za sebou stovky vystoupení, blog postů a příspěvků do médií. Ve své praxi využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny.  


Název:

Zdravá výživa v pohodě 


Anotace: 

Povídání o tom, jak nejlépe jíst a pečovat o své tělo, o zdravotní prevenci a léčbě už existujících potíží.  Jak zvládat zdravou stravu v pohodě i bez počítání kalorií nebo jakýchkoliv jiných nepřirozených restrikcí? Jaké jsou nejběžnější výživové omyly a nejlepší výživová doporučení? Možnost diskuze nad všemi tématy, o kterých píši a přednáším. 

Medailonek: 

Mgr., MgA. Markéta Miláčková (Čermáková) je psycholožka, psychoterapeutka, hypnoterapeutka, která vede soukromou psychoterapeutickou ambulantní kliniku NEO Centrum. Téměř 20 let pracovala s dospělými, mladistvými i dětmi v různých zařízeních od školy přes služby pro závislé až po soukromou ambulanci. Kromě psychoterapeutického výcviku v gestalt terapii je i absolventkou hypnoterapeutického výcviku. Při práci s klienty s oblibou používá mimo jiné i relaxační techniky a hypnoterapii.  


Název workshopu: 

Uvolnění a relaxace jako cesta k duševní pohodě 


Anotace workshopu: 

Spousta z nás žije v neustálém stresu, napětí, tlaku na výkon. Děti nevyjímaje. Pokud s tímto napětím nepracujeme a nemáme cesty, jak jej uvolnit, hromadí se v nás a může vést k velké duševní nepohodě, někdy až závažným duševním obtížím. Workshop nabídne praktické ukázky relaxačních technik, které si budete moci vyzkoušet, zažít a poté je praktikovat sami či s dětmi doma či ve škole. 

Medailonek: 

Mgr. Tomáš Majtán 

Terapeut pro dospívající v rámci Reset centra, kde vede individuální a skupinové terapie a pracuje rovněž s rodiči. Současně provozuje soukromou praxi, kde se naopak věnuje zejména dospělé klientele.  

V minulosti prošel zkušeností vedení růstových skupin a preventivních programů na základních a středních školách. Dále prací se systémem školy v rámci řešení rizikových jevů, např. šikany. Zkušenost má také s prací v lesní školce.  

Terapeutické zaměření - Gestalt terapie. 


Medailonek:  

Mgr. Rút Jungwirthová 

V Reset centru působí jako psycholog, věnuje se poradenským službám pro rodiče i děti. V současné době také zastává pozici školního psychologa v komunitní škole v Litni. Mimo jiné se věnuje odbornému poradenství a provázení rodin v náročných rozvodových situacích v organizaci Area Fausta a Mikuláš, o. p. s. Za sebou má odborné stáže v Pedagogicko-psychologických poradnách. Je absolventkou dvouletého kurzu Komplexní krizové intervence v organizaci Remedium. 


Název workshopu: 

Moje vnitřní puberta 


Anotace workshopu: 

V rámci prožitkového workshopu si budete moci zvědomit a sdílet, jak jste prožívali pubescentní období vy, jako nynější dospělí. Z toho následně budeme těžit informace o tom, jak můžeme dospívající svým chováním utvářet, nebo jak jim můžeme pomáhat / bránit ve zdravém vývoji, kdy je jejich posláním zvědavé a odvážné zkoumání světa.  

Základní premisou, ze které vycházíme, je: dětem dáváme vzor chování, ke kterému se vztahují a postupně si ho internalizují, vytvářejí si tzv. vnitřní pracovní modely o vztazích a světě kolem sebe. Jak specificky je to v období puberty si budete moci prožít a následně reflektovat.  

Medailonek: 

Mgr. art. Adriana Rohde Kabele (*1973) je vystudovaná výtvarnice na bratislavské VŠVU, obor volná textilní tvorba, arteterapeutka (u Miroslava Huptycha), muzikoterapeutka (u Matěje Lipského) a trenérka paměti III. stupně (u ČSTPMJ, Praha, Dana Steinová). V současnosti žije v Praze a pracuje v Palatě – v Domově pro zrakově postižené, jako aktivizační pracovník.  

V sociálním oboru pracuje již 15 let, před tím, na mateřské dovolené se aktivně podílela na chodu Rodinného centra Kašpárek v Mělníku, kde pořádala mnoho aktivit pro děti i rodiče. 

Má ráda zahradničení, zpívání (jak ve sboru v práci, tak ve sboru ČVUT), poslech hudby, fotografování, toulky Prahou i venkovem, architekturu a zkoumání oblaků. Také ilustruje knihy na objednávku (Ferlinghetti, Vančura, Gellner, Topol atd.). 

Je profesionální trenérkou paměti 3. stupně a pořádá různé kurzy tréninku paměti (nejen) pro seniory, zejména v Praze 6, 7, 8. 


Název workshopu:  

Využití uměleckých terapií v rozvoji dítěte 


Anotace workshopu:  

Lektorka zájemce vtáhne do možností obohatit výchovu dítěte o umělecké terapie, konkrétně o přesahy do hudební, výtvarné nebo taneční terapie a podpory paměti, díky různým paměťovým technikám. Lektorka podpoří jak rodiče, tak i jejich dítě, k vlastnímu vyjádření v umělecké rovině a nalezení toho, co ho baví a naplňuje.