Přednášky – velký sál (přízemí)

8:15 registrace


9:15 – 9:30

zahájení

Mgr. Vladimíra Ludková - místostarostka MČ Praha 8


9:30 – 10:15

Jak jsme urazili jídlo aneb Láska prostě prochází žaludkem a ne, že ne!

Mgr. Petr Hroch

psycholog Střediska sociální prevence Olomouc a poradny pro rodinu Olomouc


10:30 – 11:15

Pohybová aktivita v prevenci a terapii dětské obezity

doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

Lékařská fakulta UP Olomouc a Lékařská fakulta Ostravské univerzity specialista oborů pediatrie, praktického lékařství pro děti a dorost, tělovýchovného lékařství


11:30 – 12:15

Jak může dospívající vnímat svět?

Mgr. Martin Bayer

klinický psycholog a psychoterapeut


12:30 – 13:15

Duševní zdraví a psychohygiena

Simona Babčáková
lektorka umění vědomé komunikace


13:15 – 14:00 

Polední pauza


14:00 – 14:45

Úskalí současné výchovy z pohledu dětského psychiatra

MUDr. Martin Pozdílek

pedopsychiatr Národního ústavu duševního zdraví Klecany


15:00 – 15:45

Men´s Factor - Anatomie přežití

Josef Toman a Hynek Čermák

specialisté na bezpečnost a krizové situace Men´s Factor


16:00 – 16:45

Digitální džungle

Mgr. Michaela Slussareff, PhD.

Slow Tech Institute - specialistka výzkumu vlivu digitálních technologií na vývoj a zdraví dětí


17:00 – 17:45

Zdravá výživa v pohodě

PharmDr. Margit Slimáková

bloggerka a propagátorka zdravotní prevence


Workshopy – místnost Klubovna (vedle knihovny)


10:30 – 12:00

Uvolnění a relaxace jako cesta k duševní pohodě

Mgr., MgA. Markéta Miláčková (Čermáková)

psycholožka, psychoterapeutka a hypnoterapeutka NEO Centrum


14:00 – 15:30

Moje vnitřní puberta

Mgr. Rút Jungwirthová a Mgr. Tomáš Majtán

psycholožka a psychoterapeut RESET centrum, Neposeda, z.ú.


16:00 -17:30

Využití uměleckých terapií v rozvoji dítěte

Mgr. art. Adriana Rohde Kabele

muzikoterapeutka, arteterapeutka a aktivizační pracovnice Domova pro zrakově postižené Palata