Slovo péče jsme s kolegy sociálními pracovníky vepsali do názvu internetové stránky “p8p”, neboli “Praha 8 pečuje”. Chtěli jsme vystihnout podstatu práce, nás sociálních pracovníků, rovněž smysl snahy, s níž vás provázíme v obtížných životních situacích. Nejedná se o péči v doslovném slova smyslu, jedná se o poslání, které se s naší prací pojí. 


Nedovolte, aby vás problémy dostihly, řešte je s námi včas. 


Mgr. Vladimíra Ludková

místostarostka

původní profesí sociální pracovnice